Meie sõnum

Me ei saa vaikides pealt vaadata, kuidas meie riik rööbastelt maha tõmmatakse. Tänane poliitiline olukord seab ohtu Eestile olulised väärtused.

Eesti areng iseseisvusajal on olnud kiire, me oleme palju saavutanud ning oleme eeskujuks paljudele. Samas on meil veel ees palju tööd, et muuta meie ühiskond hoolivamaks ja kaasavamaks.

Selleks peavad jääma alles meie riigi ja rahva alustalad: demokraatlikud väärtused, õigusriigi põhimõtete ja kõikide meie inimeste austamine ning näoga Lääne poole sirge seljaga seismine. Eesti peab säilitama keskkonna, kus meie töökad inimesed saavad ja soovivad meie kõigi elujärge parandada ning läbi Eesti suuremaks tegemise paraneb ka meie julgeolek.

Täna on see kõik löögi all. Seisame hooliva, üksteist austava, väärika, eduka, kaasava ja võimalusterohke Eesti eest. Eesti eest, mille üle saame olla uhked. Eesti eest, mis on kõigi Eestis elavate inimeste – soost, nahavärvist, keelest, usutunnusest, erinevustest hoolimata – #Eesti.

Hetkel ei ole tähtis, kes keda valis. Hetkel on tähtis, et tuleksime kõik kokku ja ütleksime, et viha õhutamine, väärtuste ja põhimõtete mahamängimine ei ole okei.

Meie kõigi Eesti on demokraatlik, enesekindel, kaitstud, arvestav, hooliv, tulevikkuvaatav, Euroopa-meelne. Need väärtused on erakondadeülesed ja ühendavad meid kõiki.

Ühine kogukonnaga Kõigi Eesti!